جزوات آموزشي

به منظور آشنايي بيشتر يا تلويزيون ديجيتال و استفاده از قابليت هاي اين تكنولوژي جديد جزوات راهنما به پيوست قابل دانلود مي باشد.

 

1- شش گام براي حركت به سمت تلويزيون ديجيتال


pdf download icon

دانلود فايل

 

2- آنتن

 
 

pdf download iconدانلودفايل

 

3-بروشور

pdf download iconدانلودفايل


 

تماس با ما

contact us-new

براي يافتن پاسخ سوالات خود در ارتباط با تلويزيون ديجيتال باشماره تلفن 162 تماس حاصل فرماييد.