سوالات رایج

آیا دستگاه های مبدل که روی آن DVB-T2 نوشته شده، شبکه های تلویزیون دیجیتال را دریافت می کند؟

DVB-T2 استاندارد جدید ارئه پخش تلویزیون دیجیتال است. ولی در حال حاضر در اکثر مناطق پخش تلویزیون دیجیتال با استاندارد DVB-T انجام می شود.

از اینرو در صورت استفاده از گیرنده های DVB-T2 باید حتماً قابلیت دریافت DVB-T را نیز داشته باشند، به عبارتی بر روی آن نوشته شده باشد "گیرنده DVB-T با قابلیت دریافت DVB-T2".

 

مناطق تحت پوششتماس با ما

contact us-new

براي يافتن پاسخ سوالات خود در ارتباط با تلويزيون ديجيتال باشماره تلفن 162 تماس حاصل فرماييد.

راهنمای نصب