شبکه های سلامت و تماشا سراسری شدند

20 شبكه تلويزيوني از طريق دستگاه هاي ديجيتال در سراسر ايران قابل دريافت است.
امكان ديدن برنامه هاي دو شبكه ديجيتال سلامت و تماشا براي مخاطبان صدا و سيما در سراسر ايران فراهم شد. پيش از اين فقط مردم تهران مي توانستند با برنامه هاي اين دو شبكه همراه شوند، ولي با تلاش مهندسان فني رسانه ملي در چند ماه گذشته، شبكه هاي «تماشا» و «سلامت» به تازگی با پخش آزمايشي سراسري شد.
"شبكه سلامت" با رويكرد اطلاع رساني و آموزش مسائل بهداشتي و پزشكي در حوزه سلامت عمومي راه اندازي شده است و برنامه هاي آن شامل آموزش عمومي، توصيه هاي پزشكي و اخبار و اطلاعات حوزه درمان و بهداشت مي شود. شبكه تماشا هم با هدف پخش مجموعه هاي تلويزيوني داخلي و خارجي در اين مدت با استقبال خوب شهروندان تهراني مواجه شده است.
    با توجه به اين كه چند ماه پيش دو شبكه پويا و ورزش هم سراسري شدند، هم اكنون 20 شبكه تلويزيوني سراسري از طريق دستگاه هاي ديجيتال قابل دريافت است.
   
   فعاليت دو بسته شبكه اي با حداكثر توان

 با  انجام تغييرات در زيرساخت ها، امكان دسترسي ساكنان استان ها و شهرستان ها به برنامه هاي دو شبكه تماشا و سلامت فراهم شد . هم اکنون  دو بسته شبكه اي (TS) از طریق دستگاه هاي گيرنده ديجيتال قابل دریافت است . به طور معمول روي هر بسته هشت شبکه مي تواند قرار بگيرد. از آنجا كه راه اندازي بسته سوم مستلزم صرف هزينه هاي زيادی است مقررشد با انجام كارهاي زيرساختي و افزايش پهناي باند، تعداد شبكه هاي بسته دوم را از هشت شبكه به ده شبكه ارتقا داده شد.    در حال حاضر هر دو بسته با حداكثر توان يعني 20 شبكه در حال فعاليت هستند. اگر قرار باشد شبكه ديگري به گيرنده هاي ديجيتال اضافه شود بايد يك بسته شبكه اي (TS) جديد افتتاح شود
هم وطنان می توانند با جستجوی دوباره، گيرنده هاي ديجيتال خودشان را تنظيم كنند تا بتوانند شبكه هاي جديد اضافه شده را ببينند.

شبکه های سلامت و تماشا سراسری شدند


20
شبكه تلويزيوني از طريق دستگاه هاي ديجيتال در سراسر ايران قابل دريافت است.
امكان ديدن برنامه هاي دو شبكه ديجيتال سلامت و تماشا براي مخاطبان صدا و سيما در سراسر ايران فراهم شد. پيش از اين فقط مردم تهران مي توانستند با برنامه هاي اين دو شبكه همراه شوند، ولي با تلاش مهندسان فني رسانه ملي در چند ماه گذشته، شبكه هاي «تماشا» و «سلامت» از ديروز با پخش آزمايشي سراسري شد.
"شبكه سلامت" با رويكرد اطلاع رساني و آموزش مسائل بهداشتي و پزشكي در حوزه سلامت عمومي راه اندازي شده است و برنامه هاي آن شامل آموزش عمومي، توصيه هاي پزشكي و اخبار و اطلاعات حوزه درمان و بهداشت مي شود. شبكه تماشا هم با هدف پخش مجموعه هاي تلويزيوني داخلي و خارجي در اين مدت با استقبال خوب شهروندان تهراني مواجه شده است.
    
با توجه به اين كه چند ماه پيش دو شبكه پويا و ورزش هم سراسري شدند، هم اكنون 20 شبكه تلويزيوني سراسري از طريق دستگاه هاي ديجيتال قابل دريافت است.
    
   
فعاليت دو بسته شبكه اي با حداكثر توان


 با حمايت هاي رئيس رسانه ملي و انجام تغييرات در زيرساخت ها، امكان دسترسي ساكنان استان ها و شهرستان ها را به برنامه هاي دو شبكه تماشا و سلامت فراهم شد . هم اکنون  دو بسته شبكه اي (TS) از طریق دستگاه هاي گيرنده ديجيتال قابل دریافت است . به طور معمول روي هر بسته هشت شبکه مي تواند قرار بگيرد. از آنجا كه راه اندازي بسته سوم مستلزم صرف هزينه هاي زيادی است مقررشد با انجام كارهاي زيرساختي و افزايش پهناي باند، تعداد شبكه هاي بسته دوم را از هشت شبكه به ده شبكه ارتقا داده شد.    در حال حاضر هر دو بسته با حداكثر توان يعني 20 شبكه در حال فعاليت هستند. اگر قرار باشد شبكه ديگري به گيرنده هاي ديجيتال اضافه شود بايد يك بسته شبكه اي (TS) جديد افتتاح شود

هم وطنان می توانند با جستجوی دوباره، گيرنده هاي ديجيتال خودشان را تنظيم كنند تا بتوانند شبكه هاي جديد اضافه شده را ببينند.

 

تماس با ما

contact us-new

براي يافتن پاسخ سوالات خود در ارتباط با تلويزيون ديجيتال باشماره تلفن 162 تماس حاصل فرماييد.